Stant Rezervasyonu Bilgiler/Booth Reservation Information

  • Önce ülke kodu sonra bitişik olarak telefon numarasını giriş yapmanızı rica ederim.

    I kindly request you to enter the country code first and then the telephone number adjacent to it.

  • Stant rezervasyonu yapabilmek için bu bölümde paylaştığınız kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

    You can review the Clarification Text to get information about how we process your personal data that you share in this section and to learn about your rights in order to make a booth reservation.